ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση και ισχύουν για όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας www.diagorasac.gr όσο και για τους παραλήπτες του Newsletter.

NEWSLETTER
H υπηρεσία newsletter από το Δικτυακό τόπο www.diagorasac.gr παρέχεται σε όσους χρήστες / επισκέπτες επιθυμούν να εγγραφούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία.

Η εγγραφή στην υπηρεσία newsletter περιλαμβάνει την περιοδική αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την παροχή ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες του Παναττικού Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”, αλλά και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις στις οποίες οργανώνει, υποστηρίζει ή συμμετέχει ο Παναττικός Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”.

Ο Παναττικός Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών “ΔΙΑΓΟΡΑΣ” διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή ενημερωτικών Νewsletter. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Παναττικού Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών “ΔΙΑΓΟΡΑΣ” η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή ενδιαφερόμενου παραλήπτη.
Ο παραλήπτης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα παραληπτών ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος διαγραφής όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

Ο Παναττικός Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών “ΔΙΑΓΟΡΑΣ” διατηρεί το δικαίωμα αναστολής ή διακοπής των ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή.

ΑΠΟΔΟΧΗ
Η χρήση των υπηρεσιών του ιστοχώρου www.diagorasac.gr προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος συστήματος ενημέρωσης και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση Ο Παναττικός Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών “ΔΙΑΓΟΡΑΣ” δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος site από τρίτους ή εν γένη άτομα που δεν ανήκουν στους διαχειριστές του ιστότοπου www.diagorasac.gr.

Όσοι καταχωρούν προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων του ιστότοπου www.diagorasac.gr, διατηρούν όλα τα δικαιώματα «του υποκειμένου των δεδομένων», όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο Γ΄του νόμου 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.