Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία – Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 2017. «Νεφρική Νόσος και Παχυσαρκία. Υγιής Τρόπος Ζωής για Υγιείς Νεφρούς!»

 

9 Μαρτίου 2017 – Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

«Νεφρική Νόσος και Παχυσαρκία. Υγιής Τρόπος Ζωής για Υγιείς Νεφρούς»

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε τη βοήθειά σας ώστε η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) να λάβει πιο σημαντική θέση στην πολιτική υγείας στην χώρα μας. Είναι γνωστό ότι η συχνότητα εμφάνισης της ΧΝΝ αυξάνεται παγκοσμίως και οφείλουμε να λάβουμε προληπτικά μέτρα και να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες αλλά και την ιατρική κοινότητα. Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη ΧΝΝ είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, σχεδόν ένας στους 10 ενήλικες πάσχει από κάποιου βαθμού νεφρική βλάβη. Όπως δε γνωρίζετε, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία και αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό.

Δυστυχώς η ΧΝΝ δεν είναι ιάσιμη νόσος και μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές σε άλλα όργανα ,όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος, προκαλώντας πρόωρο θάνατο ή αναπηρία. Ακόμα, εφόσον δεν αναγνωριστεί έγκαιρα η ΧΝΝ μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που απαιτεί θεραπεία με εξωνεφρική κάθαρση (η οποία είναι ιδιαιτέρως ακριβή τόσο για τους ασθενείς, όσο και για το σύστημα υγείας) ή μεταμόσχευση (είναι γνωστή η μεγάλη έλλειψη δωρητών οργάνων). Η ελπίδα, λοιπόν, για την μείωση τόσο του ανθρώπινου, όσο και του οικονομικού φορτίου που προκαλεί η ΧΝΝ εντοπίζεται στην πρόληψη και στην έγκαιρη αναγνώρισή της.

Από το 2006, η δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού και εορτάζεται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη με στόχο την αύξηση της επαγρύπνησης για την σημαντικότητα της υγείας των νεφρών. Η εκστρατεία είναι κοινή πρωτοβουλία της Διεθνούς Νεφρολογικής Εταιρείας (International Society of Nephrology, ISN) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Ιδρυμάτων Νεφρού (International Federation of Kidney Foundations, IFKF). Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία (Ε.Ν.Ε.) συνεργάζεται στενά με τους παραπάνω Διεθνείς Οργανισμούς και υποστηρίζει την εκστρατεία στην Ελλάδα με δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τα νεφρικά νοσήματα και υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας. Το θέμα της φετινής εκστρατείας είναι «Νεφρική Νόσος και Παχυσαρκία. Υγιής Τρόπος Ζωής για Υγιείς Νεφρούς!».

Η παχυσαρκία είναι γνωστό ότι αποτελεί παγκόσμια επιδημία και είναι ισχυρότατος παράγοντας κινδύνου ανάπτυξης νεφρικής νόσου. Αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης μειζόνων παραγόντων κινδύνου της ΧΝΝ, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και αρτηριακή υπέρταση αλλά έχει και άμεση επίπτωση στην υγεία των νεφρών και αυξάνει την εμφάνιση ΧΝΝ και στην εξέλιξή της σε τελικό στάδιο. Ευτυχώς όμως, τόσο η παχυσαρκία, όσο και η ΧΝΝ, δύνανται να προληφθούν. Η επιμόρφωση και η επαγρύπνηση για τους κινδύνους της παχυσαρκίας και την εφαρμογή υγιούς τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διατροφής και της άσκησης, μπορεί να βοηθήσει θεαματικά στην πρόληψη της παχυσαρκίας και της νεφρικής νόσου.

Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού προάγει την επιμόρφωση σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις της παχυσαρκίας και τη σχέση της με την νεφρική νόσο υποστηρίζοντας την εφαρμογή υγιεινού τρόπου ζωής και την λήψη μέτρων από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας.

Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα να συμμετέχει σε παγκόσμιες οργανώσεις ιατρικές, αλλά και ασθενών, που εορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού. Σας παρακαλούμε να αδράξετε την ευκαιρία ώστε να γίνουν μεταβολές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αναπτυχθούν εθνικές δράσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες που θα μειώσουν την επίπτωση της ΧΝΝ στην Ελλάδα. Οι προτεινόμενες δράσεις δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Καλύτερη επιμόρφωση όσο αφορά στην πρόληψη της ΧΝΝ
  • Δημιουργία και εισαγωγή των εθνικών συστημάτων καταγραφής για την ΧΝΝ
  • Διάθεση κονδυλίων για προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούν τους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της ΧΝΝ. Εκπαίδευση και εξουσιοδότηση των επαγγελματιών υγείας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου ιατρών, νοσηλευτών και άλλων για την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης της ΧΝΝ
  • Παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
  • Βελτίωση και προώθηση του συστήματος δωρητών οργάνων.
  • Συμμετοχή σε διάλογο με όλους του φορείς ώστε να ενθαρρύνεται η δωρεά οργάνων
  • Δημόσιες δηλώσεις που να υποστηρίζουν τις δράσεις της
  • Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού
  • Συμμετοχή στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού με ομιλία που να ενθαρρύνει τους πολίτες να υιοθετήσουν υγιή τρόπο ζωής

 

Ελπίζουμε στην υποστήριξή σας

 

Με εκτίμηση, Εκ του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.

 

Πρόεδρος

Αικ. Παπαγιάννη

Γενικός Γραμματέας

Γ. Μπαμίχας

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:Αικ.Παπαγιάννη
Αντιπρόεδρος:Θ. Αποστόλου
Γεν. Γραμματέας:Γ. Μπαμίχας
Ταμίας: Στ. Φραγκίδης
Ειδ.Γραμματέας: Αιμ. Ανδρίκος
Μέλη: Δ.Χατζηγιαννακός, Σμ. Μαρινάκη