Η συμβολή της χρόνιας αερόβιας άσκησης στη βελτίωση ποιότητας ζωής των νεφροπαθών

Στη μείωση κατά 20% της πιθανότητας ανάπτυξης σακχαρώδους διαβήτη, στα άτομα που ασκούνται συστηματικά, συμβάλλει η θεραπευτική άσκηση κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης στους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Παράλληλα, εντυπωσιακή βελτίωση καταγράφουν και όλοι οι καρδιολογικοί δείκτες του ασθενή που σχετίζονται άμεσα με την ίδια την επιβίωσή του. Τα παραπάνω είναι ορισμένα μόνο από τα ευρήματα πενταετούς έρευνας του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Α.Θ.) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Ιατρική).

Όπως εξηγεί στο Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. ο ερευνητής δρ Γιώργος Σακκάς, τα άτομα που συμμετείχαν σ’ ένα οργανωμένο πρόγραμμα άσκησης – στο πλαίσιο της μελέτης – είχαν καλύτερες τιμές ινσουλίνης και σακχάρου στο αίμα, καθώς και καλύτερη καμπύλη σακχάρου σε σχέση με τους νεφροπαθείς που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο της μελέτης ήταν η συνδυαστική θεραπεία της άσκησης και της φαρμακευτικής αγωγής, ως μέσο επαύξησης των ευεργετικών συνεπειών της άσκησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ακόμα ότι η συνδυαστική αγωγή της εξάμηνης άσκησης και της χορήγησης ντοπαμινεργικών αγωνιστών είχαν τα μέγιστα αποτελέσματα, όσον αφορά στους δείκτες ευρωστίας και ποιότητας ζωής. Σημαντικά, επίσης, βελτιώθηκε η ποιότητα και η ποσότητα του ύπνου των ασθενών που έλαβαν την συνδυαστική αγωγή.

Σχετικά με τα κλινικά ευρήματα, το πιο σημαντικό που αφορά άμεσα στην υγεία και στην επιβίωση των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ήταν η εντυπωσιακή βελτίωση όλων των καρδιολογικών δεικτών, όπως μετρήθηκαν με το σύστημα της υπερηχογραφίας. Οι ασθενείς που ασκήθηκαν κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης για περισσότερο από έξι μήνες βελτίωσαν κατά 50% όλους τους δείκτες καρδιακής λειτουργίας, μειώνοντας έτσι σημαντικά την κύρια αιτία θνησιμότητας στους νεφροπαθείς, που είναι η καρδιακή ανεπάρκεια.

Στο πλαίσιο της έρευνας, βρέθηκε ακόμη ότι μετά τους πρώτους τέσσερις μήνες θεραπευτικής άσκησης βελτιώνεται σημαντικά η δύναμη και η αντοχή των μυϊκών ομάδων των κάτω άκρων, μειώνεται η ανησυχία των άκρων (σύνδρομο ανήσυχων ποδιών) – και κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας – ενώ, όταν το πρόγραμμα άσκησης συνεχιστεί για πάνω από έξι μήνες, τότε παρατηρούνται σημαντικές θετικές αλλαγές στην καρδιοαναπνευστική αντοχή, την ποιότητα του ύπνου, τα επίπεδα υπνηλίας και κατάθλιψης και, ταυτόχρονα, βελτιώνονται σημαντικά όλοι οι δείκτες που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής.

Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, ξεπερνούν τους 10.000 στη χώρα μας, ενώ υπολογίζεται ότι το 10% του πληθυσμού της Ευρώπης θα αναπτύξει στα επόμενα χρόνια κάποια μορφή νεφρικής δυσλειτουργίας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων νεφροπαθών που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση είναι ανίκανο να εργαστεί, ενώ το προσδόκιμο ζωής τους, μετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης, δεν ξεπερνά κατά πολύ τα δέκα έτη. Πραγματική θεραπεία για τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί μόνο η μεταμόσχευση νεφρού, αλλά δυστυχώς λιγότερο από το 1% των πασχόντων θα μπορέσει να λάβει κάποια στιγμή ένα μόσχευμα.

Τα νέα ιατρικά επιτεύγματα στον χώρο της φροντίδας των αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών έχουν αυξήσει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής, ωστόσο μεγαλύτερη σημασία δινόταν έως τώρα στην αύξηση της διάρκειας της ζωής και όχι τόσο στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής ενός νεφροπαθούς.

Όμως, στόχος νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων είναι να μπορεί ο ασθενής να διατηρήσει μια υψηλή, σχετιζόμενη με την υγεία, ποιότητα ζωής, κάτι που θα του επιτρέπει να παραμένει ενεργό μέλος της κοινωνίας.

Στην πολυετή μελέτη δοκιμάστηκε η συνεισφορά της θεραπευτικής άσκησης ως μονοθεραπεία, αλλά και ο συνδυασμός της με φαρμακευτική αγωγή στην ποιότητα ζωής και την επαναφορά των ασθενών αυτών σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής.

Με την ολοκλήρωση της πενταετούς αυτής μελέτης, οργανώνεται μεθαύριο, Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, μια εκδήλωση ενημέρωσης και βράβευσης των αθλητών – νεφροπαθών.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ίδιων των ασθενών για τα οφέλη της άσκησης, η ενημέρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τις δυνατότητες πραγματοποίησης τέτοιων προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης, καθώς επίσης και η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Κ.Ε.Τ.Ε.Α.Θ. στην υποστήριξη των χρονίως πασχόντων.