Κάρτα Μελών Συλλόγου “ΔΙΑΓΟΡΑ”

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι από σήμερα 24/10/2016 μπορούν να προμηθευτούν τις νέες “Κάρτες Μέλους” του Συλλόγου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”. Στην εμπρόσθια όψη της Κάρτας εμφανίζονται τα στοιχεία του Κατόχου και του Συλλόγου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”. Στην οπίσθια όψη εμφανίζεται το σήμα των ΑμεΑ και αναφέρεται η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην οποία αναφέρεται ότι τα “Άτομα με ειδικές ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα”. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία για την εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα. Η προμήθεια της κάρτας μπορεί να γίνει από το Δ.Σ. του Συλλόγου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε μα χρησιμοποιήσετε τη Φόρμα επικοινωνίας ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο diagorasac@gmail.com