Μη Λειτουργικές Αγγειακές Προσπελάσεις (fistula) – Ενδαγγειακή Αντιμετώπιση

Ποιες είναι οι επιλογές μου όταν διαπιστωθεί στένωση στην αγγειακή μου προσπέλαση;

Γράφει: Δρ. Νικόλαος Τσεκούρας, Αγγειοχειρουργός
 
Δύο επιλογές υπάρχουν όσον αφορά στένωση της αγγειακής προσπέλασης:
 
Ανοικτό χειρουργείο: Πραγματοποιείται είτε αφαίρεση της στένωσης και αντικατάσταση του παθολογικού ιστού με ένα «μπάλωμα» από συνθετικό υλικό, είτε επέμβαση παράκαμψης (bypass), όπου ένα συνθετικό μόσχευμα ή μία από τις φλέβες του σώματος τοποθετείται για να οδηγήσει το αίμα γύρω από τη στένωση.

 
Ενδοαγγειακή αποκατάσταση: Εναλλακτικά, πολλές από τις επιπλοκές που μπορούν να συμβούν με την παραδοσιακή ανοικτή χειρουργική μπορούν να αποφευχθούν με ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες. Αυτές, γίνονται με απλή παρακέντηση της αγγειακής προσπέλασης για την εισαγωγή ιατρικών συσκευών που θα διανοίξουν τη βλάβη. Η όλη διαδικασία επιτυγχάνεται με την λήψη απλών ακτινογραφιών κατά την διάρκεια της επέμβασης. Οι σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές είναι:
  • Αγγειοπλαστική με μπαλλόνι: Ένα μικρό μπαλλόνι φουσκώνεται μέσα στην φλέβα για να διανοίξει την βλάβη. Στην συνέχεια το μπαλλόνι ξεφουσκώνεται και αφαιρείται από το σώμα, αποκαθιστώντας την απαραίτητη αιματική ροή που χρειάζεται για
    μια αποτελεσματική αιμοκάθαρση. Σήμερα, η αγγειοπλαστική με μπαλλόνι αποτελεί την μέθοδο επιλογής για ασθενείς με στένωση της αγγειακής τους προσπέλασης. Παρόλα αυτά, η φλεβική στένωση μπορεί να υποτροπιάσει σχετικά σύντομα, λόγω συνεχιζόμενης ανάπτυξης ιστού στην φλέβα ή λόγω επαναφορά της στένωσης από την διατήρηση των ελαστικών ιδιοτήτων της φλέβας (ελαστική επαναφορά-elastic recoil). Η φλέβα που διατείνεταιι φουσκώνοντας ένα μπαλλόνι από μέσα της, διατείνεται όπως ένα ελατήριο στο οποίο ασκείται εξωτερική πίεση. Κάποιες φορές, όταν παύει το μπαλλόνι να ασκεί πίεση στη φλέβα “εκ των έσω”, η στένωση μπορεί να επανέλθει, όπως ένα ελατήριο επαναφέρεται στο αρχικό του μήκος, όταν παύει σε αυτό να ασκείται κάποια δύναμη.  
  • Ενδοαγγειακή παράκαμψη (endoluminal bypass): Χρησιμοποιείται μία κατάλληλη συσκεύη, η οποία ονομάζεται ενδαγγειακός ενδονάρθηκας με μόσχευμα (stent-graft). Όπως δηλώνει και το όνομά της, η συσκευή αποτελείται από 2 στοιχεία:
    α) έναν μεταλλικό ενδονάρθηκα και β) ένα συνθετικό μόσχευμα. Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν τα δύο στρώματα της κυλινδρικής αυτής συσκευής (ο ενδονάρθηκας βρίσκεται εξωτερικά και το συνθετικό μόσχευμα εσωτερικά). Η συσκευή μεταφέρεται με ενδοαγγειακές τεχνικές στην περιοχή της βλάβης και τοποθετείται επενδύοντας εσωτερικά την φλέβα, παρακάμπτοντας “εκ των έσω” την βλάβη (στένωση). Ο μεταλλικός νάρθηκας (stent) όχι μόνο διανοίγει την βλάβη, αλλά εμποδίζει και τυχούσα περίπτωση ελαστικής επαναφοράς. Παράλληλα, το συνθετικό μόσχευμα εμποδίζει την ανάπτυξη ιστού, μειώνοντας τα ποσοστά επαναστένωσης σε σύγκριση με την απλή αγγειοπλαστική με μπαλλόνι.   
Συμπερασματικά, και οι δύο ενδοαγγειακές τεχνικές προσφέρουν με απλό και ανώδυνο για τον ασθενή τρόπο, επιμήκυνση της ζωής της αγγειακής προσπέλασης, χωρίς την ανάγκη μιας ανοιχτής επέμβασης και αποτελούν τον σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης της στένωσης της αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες , επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.dr-tsekouras.gr