Ο Παναττικός Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών «Διαγόρας» δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα σας, σε πλήρη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016). Στο πλαίσιο αυτό, τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας που μας γνωστοποιείτε με την παρούσα υποβολή της αίτησης εγγραφής στη λίστα ενημερώσεων του συλλόγου, τηρούνται από εμάς μετά από ρητή και μόνο συγκατάθεσή σας. Συμπληρώνοντας την παρούσα φόρμα εγγραφής, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση και επεξεργασία τους από το Σύλλογο, με σκοπό την υλοποίηση του αιτήματός σας και την εγγραφή σας στη λίστα ενημερώσεων του συλλόγου, καθώς και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου, όπως προβλέπονται στο Καταστατικό του. Ο Σύλλογος δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα σας σε επιπλέον άτομα, οργανισμούς ή άλλες εξωτερικές οντότητες,  αλλά τα χρησιμοποιεί μόνο για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Ο Σύλλογος διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για όσο χρόνο υπάρχει η ανάγκη πραγματοποίησης των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων σας, δύνασθε να αιτηθείτε αντίγραφο των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής, ο Σύλλογος διαγράφει τα δεδομένα, στο πλαίσιο όσων προβλέπονται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων