Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου “ΔΙΑΓΟΡΑ”

Σας γνωστοποιούμε, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοχευμένων & Νεφροπαθών ΔΙΑΓΟΡΑΣ κατά τη συνεδρίασή της 15-6-2021, αποφάσισε ομόφωνα την τοποθέτηση του κ. Σβάρνα Χρήστου στη θέση του Αθλητικού Εφόρου.

Μετά τις παραπάνω αλλαγές,  το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοχευμένων και Νεφροπαθών ΔΙΑΓΟΡΑΣ, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεση του είναι η εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΟΥΣΟYΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ: ΣΒΑΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Σημειώνεται, ότι η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει τον Οκτώβριο του 2022