29οι Πανελλήνιοι Αγώνες Αιμοκαθαρόμενων και Μεταμοσχευμένων

Ανακοινώνονται οι 29οι Πανελλήνιοι Αγώνες Αιμοκαθαρόμενων και Μεταμοσχευμένων, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το διάστημα από 29/03/2017 έως 01/04/2017. Στους αγώνες συμμετέχουν οι παρακάτω σύλλογοι:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

 1. Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων «ΔΡΟΜΕΑΣ».
 2. Σύλλογος Αθλουμένων Νεφροπαθών «Σ.Α.Ν.»
 3. Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Νεφροπαθών «ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»
 4. Παναττικός Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων & Νεφροπαθών «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑμεΑ (ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΑΘΛΗΤΕΣ)

 1. Νομαρχιακό Αθλητικό Σωματείο Νομού Ηρακλείου Κρήτης «ΤΑΛΩΣ» (συμπεριλαμβάνονται όλες οι αναπηρίες ΑμεΑ)
 2. Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου
 3. Παγκυπρία Οργάνωση Νεφροπαθών

 

Αναλυτικά όλη η η προκήρυξη

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΥΣ 29ους ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

 1. Σκοπός των αγώνων
 1. Η ανάπτυξη του ευγενούς πνεύματος αλληλεγγύης και συναγωνισμού μεταξύ των Αιμοκαθαρομένων και Μεταμοσχευμένων αθλητών.
 2. Η συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες της χώρας μας για Αιμοκαθαρόμενους και Μεταμοσχευμένους μέσα από τη διαδικασία των προπονήσεων και την συνεχή καλλιέργεια του σώματος και του πνεύματος.
 3. Η περαιτέρω πρόκριση και συμμετοχή τους σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Αιμοκαθαρομένων και Μεταμοσχευμένων ή σε Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμοσχευμένων, με τους οποίους προβάλλεται η διάδοση του θεσμού της δωρεάς οργάνων.

 

 1. Όροι συμμετοχής

Στους αγώνες μπορούν να πάρουν μέρος :

 1. Άτομα τα οποία βρίσκονται σε τελικό στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (Χ.Ν.Α.) και η κατάστασή τους αντιμετωπίζεται με τη μέθοδο της αιμοκάθαρσης μέσω Τεχνητού Νεφρού, καθώς και με Περιτοναϊκή Κάθαρση (αμιγώς αθλητικών σωματείων νεφροπαθών).
 2. Άτομα τα οποία έχουν υπoβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου ή οργάνων (νεφρού, καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος) ή ρευστού οργάνου (μυελού των οστών) αμιγώς αθλητικών σωματείων μεταμοσχευμένων.
 3. Επίσης, μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες αθλητές μεταμοσχευμένοι–αιμοκαθαρόμενοι και υπό περιτοναϊκή κάθαρση που ανήκουν σε αθλητικούς συλλόγους ΑμεΑ διαφόρων αναπηριών.
 4. Να έχουν δελτία υγείας αθλητών και σφραγίδα από τους θεράποντες γιατρούς τους για τη συμμετοχή τους στους αγώνες.

 ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ.

 

 1. Κωλύματα – Περιορισμοί
 1. Αθλητής ο οποίος έχει τιμωρηθεί από το Σωματείο του με πειθαρχική ποινή, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
 2. Αθλητής μεμονωμένος ο οποίος δεν ανήκει στα Σωματεία που αναφέρονται στην Προκήρυξη, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

 

 1. Αγωνίσματα

Τα αγωνίσματα στα οποία μπορούν να πάρουν μέρος οι αθλητές είναι: 

 • του Στίβου,
 • της Κολύμβησης,
 • της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
 • του Bowling και
 • της Ποδηλασίας.

Οι αθλητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και σε πέντε (5) αγωνίσματα εκ των οποίων τα δύο (2) μπορούν να είναι ομαδικά (διπλά), έως την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 και να συμμετάσχουν μόνο σ’ αυτά.

 

 1. Κατηγορίες αθλητών

Οι κατηγορίες των αθλητών, είναι αυτές που καθορίζονται από την Παγκόσμια Αθλητική Ομοσπονδία Μεταμοσχευμένων W.T.G.F. :

 • έως 17 ετών
 • 18 έως 29 ετών
 • 30 έως 39 ετών
 • 40 έως 49 ετών
 • 50 έως 59 ετών
 • 60 έως 69 ετών
 • 70 ετών και άνω

Στα δυαδικά παιχνίδια, οι κατηγορίες είναι οι κάτωθι:

 • 18 – 29
 • 30 – 49
 • 50+

Διευκρίνιση: Βάσει του κανονισμού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η ηλικιακή κατηγορία των 16-17 ετών, μπορεί να αγωνισθεί στην κατηγορία των Adult (18-29). Σε περίπτωση που θέλουν να λάβουν μέρος και σε άλλα αγωνίσματα, υποχρεωτικά θα αγωνισθούν μόνο στην κατηγορία των Adult (18-29)

 

 1. Υπεύθυνη Δήλωση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες είναι η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν με ευανάγνωστα γράμματα μέχρι και την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 ή η συμπλήρωση ηλεκτρονικού εντύπου στο οποίο πέραν των αθλημάτων, δηλώνεται από τον αθλητή ότι η δήλωσή τους υποβάλλεται ορθά και υπεύθυνα.

Στην περίπτωση δήλωσης συμμετοχής στα διπλά αγωνίσματα του Bowling καθώς και της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, πρέπει απαραιτήτως να δηλωθούν και τα επίθετα των συμπαικτών.

 

 1. Δελτίο Υγείας Αθλητή

Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να εφοδιαστούν από τον Σύλλογο τους με τα Δελτία Υγείας Αθλητών τα οποία πρέπει εν συνεχεία να υπογραφούν από τους θεράποντες ιατρούς των μονάδων παρακολούθησής τους και μόνο από αυτούς.

 

 1. Χρόνος παράδοσης των εντύπων συμμετοχής των αθλητών στα σωματεία τους

Τα αθλητικά σωματεία είναι υποχρεωμένα να παραλάβουν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους αθλητές:

 1. Την Υπεύθυνη Δήλωση με τα αγωνίσματα των αθλητών έως Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017
 2. Την ηλεκτρονική, υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής έως τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017
 3. Τα Δελτία Υγείας Αθλητών έως την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής οποιαδήποτε έγγραφα δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

 

 1. Κυρώσεις

Οι αθλητές που θα δημιουργήσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των αγώνων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις κυρώσεις που προβλέπει ο αθλητικός νόμος (Ν. 2725/99).

Οι αθλητές που δεν θα προσκομίσουν στο Σύλλογό τους το, υπογεγραμμένο από τον θεράποντα ιατρό Δελτίο Υγείας Αθλητή δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στους αγώνες.

 

 1. Ενστάσεις

Ενστάσεις που αφορούν το αποτέλεσμα ή την διεξαγωγή ενός αγωνίσματος, πρέπει να υποβάλλονται στον Διευθυντή των αγώνων μέσα σε 30’ (τριάντα λεπτά) από την λήξη του αγωνίσματος αυτού και να συνοδεύεται από ένα παράβολο αξίας 100€ το οποίο θα παρακρατηθεί αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή.

 

 1. Απονομή μεταλλίων

Ανεξάρτητα από το όριο πρόκρισης του κάθε αγωνίσματος και από τον αριθμό συμμετοχών σε κάθε κατηγορία, θα απονεμηθούν τα αντίστοιχα μετάλλια για την κατάκτηση της 1ης, 2ης και 3ηςνίκης. Οι απονομές όλες θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στους αγωνιστικούς χώρους.

 

 1. Όρια πρόκρισης για τους 21ουςΠαγκόσμιους Αγώνες της Ισπανίας ανά κατηγορία Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων.

 

ΣΤΙΒΟΣ

Προκρίνονται για τους Παγκόσμιους Αγώνες της Ισπανίας οι 3 (τρία μετάλλια) πρώτοι αθλητές ανά κατηγορία που θα πιάσουν το όριο του 80% του αγωνίσματος στο οποίο συμμετέχουν.

 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 1. Προκρίνονται για τους Παγκόσμιους Αγώνες της Ισπανίας οι 3 (τα τρία μετάλλια) πρώτοι αθλητές που πιάσουν το όριο του 80% του παγκοσμίου ρεκόρ ανά κατηγορία.
 2. Για τους αιμοκαθαρόμενους δεν απαιτείται επίδοση αλλά η συμμετοχή τους στους αγώνες για την ανάδειξη των καλυτέρων αθλητών στους Πανελλήνιους Αγώνες.

 

*** Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλητών στα αγωνίσματα της κολύμβησης είναι να έχουν μαζί τους χαρτί δερματολόγου το οποίο θα αποδεικνύει ότι δεν φέρουν κανενός είδους δερματοπάθεια.

 

BOWLING

 1. Για τους μεταμοσχευμένους στο μονό απαιτείται επίδοση ίση ή ανωτέρα του 80% επί του Παγκοσμίου Ρεκόρ του συνολικού αριθμού των κορινών στα τρία (3) παιχνίδια και στο διπλό στα τρία (3) παιχνίδια, με ποσοστό 80% του Παγκοσμίου Ρεκόρ.
 2. Για τους αιμοκαθαρόμενους δεν απαιτείται επίδοση και λαμβάνουν μέρος σε τρία (3) παιχνίδια στο μονό και τρία παιχνίδια στο διπλό για την ανάδειξη των νικητών στους Πανελλήνιους Αγώνες.
 3. Προκρίνονται για τους Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμοσχευμένων στην Ισπανία οι 3 (τρία μετάλλια) πρώτοι αθλητές του ατομικού και οι 3 (τρία μετάλλια) πρώτες δυάδες του διπλού αγωνίσματος που πιάσουν το όριο του 80% του παγκοσμίου ρεκόρ ανά κατηγορία.
 4. Στα διπλά παιχνίδια του bowling θα δημιουργηθούν δυάδες μεταξύ των αθλητών του ιδίου συλλόγου, εκτός αν τα σωματεία αποφασίσουν μεταξύ τους τη δημιουργία δυάδων διαφορετικών συλλόγων.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό στα δυαδικά παιχνίδια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (W.T.G.F.) οι ηλικιακές κατηγορίες έχουν ως εξής:

 • έως 29 ετών 1ηκατηγορία
 • από 30 έως 49 ετών 2ηκατηγορία
 • από 50 ετών και άνω 3ηκατηγορία

Επίσης μπορεί ένας αθλητής να κατέβει κατηγορία προς τα κάτω διότι δεν βλάπτει την ανταγωνιστικότητα των νεοτέρων αθλητών. Προκρίνονται ανά ηλικιακή κατηγορία τα δύο πρώτα ζευγάρια αθλητών.

 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών. Οι συμμετέχοντες αθλητές Μεταμοσχευμένοι και Αιμοκαθαρόμενοι θα συμμετέχουν στους αγώνες ξεχωριστά και σύμφωνα με τις ηλικιακές κατηγορίες. Από κάθε ηλικιακή κατηγορία με την συμμετοχή τριών (3) τουλάχιστον αθλητών δικαίωμα πρόκρισης έχει ο πρώτος (1ος ) νικητής. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών αθλητών σε κάθε ηλικιακή κατηγορία θα γίνεται συγχώνευση με την προηγούμενη ηλικιακή κατηγορία με τις ανάλογες συμμετοχές και προκρίσεις. Εάν δεν προηγείται, ή και πάλι δεν συμπληρώνει τουλάχιστον τρεις (3) αθλητές, συμψηφίζεται με την επόμενη ηλικιακή κατηγορία. Ειδικότερα με τρεις (3) συμμετοχές προκρίνεται ένας (1), με τέσσερις (4) έως πέντε (5) συμμετοχές προκρίνονται δύο (2) και από έξι (6) συμμετοχές και άνω προκρίνονται τρεις (3).

Επίσης, μπορεί ένας αθλητής να κατέβει ηλικιακή κατηγορία στα διπλά παιχνίδια, διότι δεν βλάπτει την ανταγωνιστικότητα των νεοτέρων αθλητών.

Στα διπλά παιχνίδια επιτραπέζιας αντισφαίρισης ο ανταγωνισμός θα γίνεται μεταξύ των διαφορετικών συλλόγων και οι δυάδες που θα σχηματίζονται θα προέρχονται από αθλητές που ανήκουν στον ίδιο σύλλογο, όπως και στα μονά παιχνίδια. Στην περίπτωση που για ειδικούς λόγους θα πρέπει να σχηματίσουν δυάδα αθλητές διαφορετικών συλλόγων, τότε θα αποφασίσουν οι σύλλογοι. Δηλαδή για κάθε τρεις (3) δυάδες θα προκρίνεται ένα (1) ζευγάρι, για κάθε πέντε (5) δύο (2) ζευγάρια και από έξι (6) δυάδες και πάνω θα προκρίνονται τρία (3) ζευγάρια.

 

 1. Διευθυντής Αγώνων

Διευθυντής αγώνων ορίζεται από τους διοργανωτές, πρόσωπο κατάλληλο και έμπειρο σε θέματα αθλητισμού. Αναλαμβάνει την ευθύνη του αγωνιστικού μέρους της διοργάνωσης και υποχρεούται να παρευρίσκεται στη διεξαγωγή όλων των αθλημάτων.

Ο Διευθυντής των αγώνων και τα μέλη του σωματείου έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των αγωνιστικών χώρων. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη διάρκεια των αγώνων θα επιλύεται σε συνεργασία με τον Διευθυντή των αγώνων και τους Γενικούς Αρχηγούς των σωματείων.

Στους 29ους Πανελλήνιους Αγώνες Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο κ. Κωλλέτης Ανδρέας, πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

 1. Τεχνικοί Όροι για τα αθλήματα της σφαιροβολίας, της δισκοβολίας και της ρίψης ακοντίου

Οι αθλητές των άνωθι αθλημάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.), συμμετέχουν στην κατηγορία τους ανάλογα με τα παρακάτω βάρη:

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Μεταμοσχευμένοι – Αιμοκαθαρόμενοι

Γυναίκες

3 kg

Γυναίκες

4 kg

Άνδρες

3 kg

Άνδρες

5,4 kg

Άνδρες

7,26 kg

14 έως 15

16 έως 17

60 έως 69

16 έως 17

18 έως 29

50 έως 59

18 έως 29

70 και άνω

40 έως 49

30 έως 39

60 έως 69

30 έως 39

 

50 έως 59

 

70 και άνω

40 έως 49

     

 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

Μεταμοσχευμένοι – Αιμοκαθαρόμενοι

Γυναίκες

1 Kgr

Άνδρες

2 Kgr

Άνδρες

1 Kgr

όλες

14 έως 49

50 και άνω

 

ΡΙΨΗ ΑΚΟΝΤΙΟΥ

Μεταμοσχευμένοι – Αιμοκαθαρόμενοι

Γυναίκες

600 gr

Γυναίκες

400 gr

Άνδρες

800 gr

Άνδρες

600 gr

Άνδρες

400 gr

14 έως 49

50 και άνω

14 έως 49

50 έως 69

70 και άνω

         
 1. Συμμετέχοντες Σύλλογοι :

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

 1. Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων «ΔΡΟΜΕΑΣ».
 2. Σύλλογος Αθλουμένων Νεφροπαθών «Σ.Α.Ν.»
 3. Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Νεφροπαθών «ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»
 4. Παναττικός Αθλητικός Σύλλογος Μεταμοσχευμένων & Νεφροπαθών «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑμεΑ (ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΑΘΛΗΤΕΣ)

 1. Νομαρχιακό Αθλητικό Σωματείο Νομού Ηρακλείου Κρήτης «ΤΑΛΩΣ» (συμπεριλαμβάνονται όλες οι αναπηρίες ΑμεΑ)
 2. Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου
 3. Παγκυπρία Οργάνωση Νεφροπαθών

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

ΑΦΙΞΕΙΣ

12.00 π.μ. και μετά

Άφιξη των αθλητών της επαρχίας

Διαμονή

Polis Grand Hotel

Διεύθυνση

Πατησίων 19 & Βερανζέρου 10,

Αθήνα 104 32

Τηλέφωνο

210 5243156 – 9

 

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

BOWLING

Τόπος διεξαγωγής

SPORTING CLUB 2

ROYAL BOWLING

Διεύθυνση

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 111

ΑΘΗΝΑ

(Κτήριο ODEON STAR CITY)

ΤΕΥΘΙΔΟΣ 7

κοντά στην πλατεία Μπουρναζίου

Τηλέφωνο

210-9339688

210 5785 900

09.30 π.μ.

Άφιξη στο Bowling – Ζέσταμα

10.15 π.μ.

Έναρξη Αγώνων

14.00 μ.μ.

Λήξη Αγώνων – Απονομή μεταλλίων

Οι αγώνες Bowling θα διεξαχθούν με 6 παιχνίδια για όλες τις κατηγορίες ανδρών και γυναικών.

 

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τόπος διεξαγωγής

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔ. ΖΗΡΙΔΗ

Διεύθυνση

(Δίπλα από το Δημοτικό Στάδιο Σπάτων)

08.00 π.μ.

Αφίξεις αθλητών – ζέσταμα

08.20 π.μ.

400 μ. ελεύθερο

08.40 π.μ.

50 μ. πρόσθιο

09.00 π.μ.

100 μ. πρόσθιο

09.20 π.μ.

50 μ. ελεύθερο

09.30 π.μ.

100 μ. ελεύθερο

09.45 π.μ.

50 μ. ύπτιο

10.00 π.μ.

50 μ. πεταλούδα

10.15 π.μ.

Λήξη αγώνων απονομή μεταλλίων

 *** Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλητών στα αγωνίσματα της κολύμβησης είναι να έχουν μαζί τους χαρτί δερματολόγου το οποίο θα αποδεικνύει ότι δεν φέρουν κανενός είδους δερματοπάθεια.

 

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

ΣΤΙΒΟΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τόπος διεξαγωγής

Δημοτικό Στάδιο Δήμου Σπάτων

Διεύθυνση

Διαδόχου Κωνσταντίνου

08.30 π.μ.

Άφιξη αθλητών – Ζέσταμα

09.00 – 09.50 π.μ.

1.500 μ. , 3.000 μ. ,5.000 μ.

βάδην και μίνι Μαραθώνιος

09.50 – 10.00 π.μ.

200 μ.

10.00 – 10.30 π.μ.

Άλμα εις ύψος

10.30 – 11.15 π.μ.

Σφαιροβολία

11.15 – 11.45 π.μ.

800 μ , 100 μ.

11.45 – 12.15 π.μ.

Άλμα εις μήκος

12.15 – 13.00 πμ.

Ελαστική σφαίρα – Δισκοβολία – Ακόντιο

13.00 – 13.30 μ.μ.

400 μ. ,1.500 μ.

13.30 – 14.00 μ.μ.

Ποδηλασία

14.00 μ.μ.

Λήξη αγώνων – απονομή μεταλλίων

Κάθε αγώνισμα θα ξεκινά υποχρεωτικά και μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί το προηγούμενο, ασχέτως εάν δεν έχουν τηρηθεί επακριβώς τα χρονικά πλαίσια και υπάρξει κάποια καθυστέρηση.

 

Σάββατο 01 Απριλίου 2017

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τόπος διεξαγωγής

Πύργος Πειραιά

Διεύθυνση

Πύργος Πειραιά

Τηλέφωνο

2104175506

10.30 π.μ.

Ώρα άφιξης – Ζέσταμα

11.00 π.μ.

Έναρξη αγώνων

01.00 μ.μ.

Λήξη αγώνων – Απονομή μεταλλίων

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρκάς Ιωάννης

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπότσα Αθανασία

 

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Α.Ν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Αναχουρλής

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στυλιανός Δερμιτζάκης

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παντελής Διακουμάκος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Γεώργιος Μπενέτος

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΟΡΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντινιά Γούλιου

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χριστόφορος Πολυδώρου

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΛΩ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Επιτροπάκης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εμμανουήλ Μαράκης

 

Κατεβάστε όλη την προκήρυξη σε pdf